Biuro Karier Wyższej Szkoły Nauk Społecznych

Email Drukuj

WSNS im. Ks. Józefa Majki

PROGRAM ZAWODOWEJ PRAKTYKI STUDENCKIEJ

NA WYŻSZYCH STUDIACH PIERWSZEGO STOPNIA

NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

1)Czas i organizacja praktyki: 4 tygodni.

 • Student odbywa praktyki w czasie pięciu semestrów.
  Po piątym semestrze studiów student składa dzienniczek praktyk do Dziekanatu, celem zaliczenia przez Dziekana.
 • Odbycie praktyk, udokumentowanych wymaganymi opisami, stanowi podstawę dopuszczenia do egzaminu dyplomowego.

2)Czas trwania praktyki - 4 tygodnie

3)Termin realizacji - Od I do V semestru studiów

4)Miejsce odbywania praktyk –

  1. Agencje Ochrony Osób i Mienia;
  2. Agencje detektywistyczne;
  3. Instytucje ubezpieczeniowe (z wewnętrznymi komórkami ujawniania przypadków oszustw ubezpieczeniowych).
  4. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy;
  5. Jednostki organizacyjne stołecznej i mazowieckiej policji (KWP, KSP, KRP, KPP);
  6. Warszawska Straż Miejska. 

5)Program praktyk zawodowych 

  1. Zapoznanie się ze strukturą firmy, instytucji, głównie w oparciu statut i regulamin organizacyjny.
  2. Skonfrontowanie tych dokumentów z wiedzą teoretyczną.
  3. Zapoznanie się z kompetencjami pracowników.
  4. Zapoznanie się z systemem decyzyjnym jednostek organizacyjnych. Dokonanie porównań teoretycznych aspektów podejmowania decyzji z praktyką.
  5. Zapoznanie się z systemem przepływu informacji wewnątrz firmy, instytucji.
  6. Zapoznanie się z zadaniami polegającymi na stosowaniu szczególnych form działania określonych w przepisach prawa np. stosowanie środków przymusu bezpośredniego, użycie broni palnej, zatrzymanie, przeglądanie zawartości bagażu.
  7. Zapoznanie się z organizacją i funkcjonowaniem podmiotów samorządu terytorialnego i administracji rządowej (terenowej i centralnej), które nadzorują działalność wyspecjalizowanych instytucji działających w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego.
  8. Poznanie podstaw, zasady i specyfiki działalności instytucji.
  9. Zapoznanie się z systemami kontroli wewnętrznej i zewnętrznej oraz ich wpływem na efektywność funkcjonowania jednostki organizacyjnej.
  10. Zapoznanie się z systemem przepływu dokumentów i ich archiwizowania.
  11. Zapoznanie się z zadaniami polegającymi na stosowaniu szczególnych form działania określonych w przepisach prawa.